arapça

Arap dilinde, Arap grafiginde ýazylan.

  • Sesiniň nabzyny arapçamy ýa-da başga bir zatçamy üýtgedip okaýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • arapçada
  • arapçadaky
  • arapçadan
  • arapçamy
  • arapçanam
  • arapçany
  • arapçasy
  • arapçasyna
  • arapçasyny