aramak işlik

[a:ramak]

 1. Biri-birinden aýryşdyrmak, biri birinden bölüşdirmek.

 2. Saýlamak, seljermek.

  • Pökgen aga -- Tudy entek arap kesiň -- diýip tabşyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Göçme manyda Gözlemek, agtarmak.

  • Öz nejadymy garaýyn, il bähbidini araýyn. («Görogly» eposy)

bahana aramak

seret bahana

 • Gep tapyp, bahana arajak bolma! (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

buz üstünde tozan aramak

seret tozan

 • Buz üstünde tozan aramaga başladylar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • arady
 • aradylar
 • aradyňyz
 • arajak
 • arajyk
 • aralary
 • aralarynda
 • aralaryndan
 • aralaryny
 • aralarynyň
 • araly
 • aralygy
 • aralygydyr
 • aralygymyzda
 • aralygymyzdan
 • aralygynda
 • aralygyndady
 • aralygyndadyr
 • aralygyndan
 • aralygyny
 • aralygynyň
 • aralygyň
 • aralyk
 • aralyklary
 • aralyklarynda
 • aralyklaryndan
 • aralyklaryny
 • aralyklarynyň
 • aralyklaryň
 • aralyň
 • aram
 • arama
 • aramaga
 • aramagy
 • aramajak
 • aramak
 • aramaklyk
 • aramakçydyr
 • aramaly
 • araman
 • aramandyr-da
 • aramasana
 • aramaz
 • aramaň
 • aran
 • aranda
 • aranlaryna
 • aranok
 • aransoň
 • arany
 • aranym
 • aranyň
 • arap
 • arapdyr
 • araplar
 • arar
 • araryn
 • araryna
 • arasa
 • arasak
 • arasam
 • arasy
 • arasyn
 • araýan
 • araýandyklaryny
 • araýanlary
 • araýanyndan
 • araýar
 • araýardy
 • araýarlar
 • araýyn
 • araň