araçäkçi at

[a:raçäkçi]

Serhet goragynyň harby esgeri serhetçi.

  • Dagyň üstüne araçäkçi goşunlary getirip, Allaýar tulum bilen Gurduň öz jenaýatynyň üstünde tutulmagyna sebäp bolan beýleki oglanjykdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol diňe awçy däl, Watan sakçysy, Söwer Watanmyzyň araçäkçisi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • araçäkçilerden
  • araçäkçileriň
  • araçäkçisi