arçatmak işlik

Bir zadyň ýoluny, öňüni arassalatmak, hapasyny aýyrdyrmak.

  • Ýaplary arçatmak işi uzaga çekmedi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem arçatmak - arçadýar, arçadar, arçadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • arçadan
  • arçatmak