arçamak işlik

Haşal otuny aýyrma, otamak, artmak, arassalamak.

 • Diýdim men gaýdamda: -- Ak sen parahat, ekinmiz garaşýar, arçadyk ýoluň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • arçady
 • arçadyk
 • arçadylar
 • arçajak
 • arçajyk
 • arçalary
 • arçalaryny
 • arçalarynyň
 • arçalaryň
 • arçaly
 • arçalyk
 • arçalyklaryň
 • arçamaga
 • arçamagyň
 • arçamak
 • arçamakçy
 • arçamaly
 • arçaman
 • arçan
 • arçandan
 • arçandygyny
 • arçany
 • arçanyň
 • arçap
 • arçasy
 • arçaýan
 • arçaýandygyny
 • arçaýandyklaryna
 • arçaýardy
 • arçaň