arça

Botanika Kiparisler maşgalasyndan bolan hemişe gök öwsüp duran agaç.

 • Çüýşegöz ody ölçerýärdi, arça salýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Men saňa gumdan sazak getirip bererin, dagdan hem arça getirip bererin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Arça köplenç daglarda bitýär.


Duş gelýän formalary
 • arçada
 • arçadaky
 • arçadan
 • arçady
 • arçadyk
 • arçadylar
 • arçalar
 • arçalara
 • arçalarda
 • arçalardan
 • arçalary
 • arçalaryna
 • arçalaryny
 • arçalarynyň
 • arçalaryň
 • arçalaryňam
 • arçaly
 • arçalyk
 • arçamyzyň
 • arçany
 • arçanyň
 • arçasy
 • arçasyna
 • arçasyny
 • arçasynyň
 • arçaň