anyk

Açyk, aýdyň, düşnükli; gowy görünýän, takyk, mälim.

 • Iň asyllysy hem öz sowallaryna anyk jogap eşitjekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem anyk - anygy.

anygyna ýetmek

Düýp sebäbini bilmek, doly takyklamak.

 • Men seniň bilen şu gün agşam bellisini etjek, seniň işlejegiň bilen işlemejegiň anygyna ýetjek. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • anygam
 • anygy
 • anygyna
 • anygyny
 • anygyňa
 • anykdan
 • anykdy
 • anykdygy
 • anykdygyny
 • anykdyr
 • anyklam
 • anyklar
 • anyklardy
 • anyklaýyn
 • anyklyga
 • anyklygam
 • anyklygy
 • anyklygymy
 • anyklygyna
 • anyklygyndan
 • anyklygyny
 • anyklygynyň
 • anyklygyň
 • anyklyk
 • anyklykda
 • anyklykdan
 • anykmy
 • anykmyka