amatly a‧mat‧ly sypat

[a:matly]

Oňaýly, derekli, peýdaly, bähbitli, haýyrly.

 • Ol ýer seniň üçin örän amatly. («Tokmak» žurnaly)

 • Amatly wagty goldan bermegim mümkin! -- diýip howatyr etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Heý, bir amatly tarapy tapylmazmy? (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Amatly ýagdaýy elden bermezlik.


Duş gelýän formalary
 • amatlydy
 • amatlydygy
 • amatlydygyna
 • amatlydygyny
 • amatlydyr
 • amatlydyrlar
 • amatlyja
 • amatlylary
 • amatlylaryny
 • amatlylarynyň
 • amatlylyga
 • amatlylygy
 • amatlylygyna
 • amatlylygyny
 • amatlylygynyň
 • amatlylygyň
 • amatlylyk
 • amatlylykda
 • amatlymy
 • amatlyrak
 • amatlyrakdyr
 • amatlysy
 • amatlysydyr
 • amatlysynda
 • amatlysyny
 • amatlysynyň