amanat a‧ma‧nat

Özüňki bolmadyk, başganyňky, kesekiniňki.

  • Iň sadalaryň sadasy hem Wüşiniň donunyň amanatdygyny aňlajakdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Git-de, amanat ulaglary eýelerine tabşyr! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu sagat amanat, Amanada-ýaman at. (nakyl)

amanadyny tabşyrmak

Ölmek, aradan çykmak, wepat bolmak.


Duş gelýän formalary
  • amanatdygyny
  • amanatlaryny
  • amanatly
  • amanatynyň