aman a‧man sypat

[ama:n]

Sag-salamat, sag-aman.

 • Ganymy sypdyrman diri, Agalarym aman galdy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Aýda gelsin-aman gelsin. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • amana
 • amanady
 • amanam
 • amanda
 • amandan
 • amandygyny
 • amandyr
 • amanja
 • amanjamyň
 • amanlaryň
 • amanly
 • amanlygam
 • amanlygyna
 • amanlygyny
 • amanlygynyň
 • amanlyk
 • amanlykdan
 • amanlynyň
 • amanmy
 • amany
 • amanyny
 • amanyň
 • amanyňam