alynmak a‧lyn‧mak işlik

 1. Özüň üçin bir zat almak, edinmek.

 2. Ýygnalmak, toplanmak, ele düşürilmek.

  • Gektardan 30 sentner pagta hasyly alyndy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem alynmak - alnar, alnypdyr.


Duş gelýän formalary
 • alnaly
 • alnan
 • alnana
 • alnanda
 • alnandan
 • alnandy
 • alnandygy
 • alnandygyna
 • alnandygyny
 • alnandygynyň
 • alnandyr
 • alnanlar
 • alnanlara
 • alnanlardan
 • alnanlary
 • alnanlaryndan
 • alnanlarynyň
 • alnanlaryň
 • alnanlygy
 • alnanmyş
 • alnanok
 • alnansoň
 • alnany
 • alnanyna
 • alnanyndan
 • alnanyny
 • alnar
 • alnardy
 • alnardym
 • alnaryna
 • alnaýan
 • alnaýsa
 • alnaýyň
 • alnyp
 • alnypdy
 • alnypdyr
 • alnypdyrlar
 • alnypdyrmy
 • alnypmy
 • alnyň
 • alyndy
 • alyndygy
 • alyndylar
 • alyndym
 • alyndymy
 • alynjaga
 • alynjagy
 • alynjagyna
 • alynjagyny
 • alynjak
 • alynjakdygy
 • alynjakdygyna
 • alynjakdygyny
 • alynjakdyr
 • alynjaklygy
 • alynma
 • alynmady
 • alynmadygy
 • alynmadygyna
 • alynmadygynyň
 • alynmadyk
 • alynmadyklar
 • alynmaga
 • alynmagy
 • alynmagydyr
 • alynmagyna
 • alynmagynda
 • alynmagyndan
 • alynmagyny
 • alynmagynyň
 • alynmagyň
 • alynmajagy
 • alynmajagyna
 • alynmajak
 • alynmajakdygy
 • alynmajakdygyna
 • alynmajakdygyny
 • alynmak
 • alynmakda
 • alynmaklygy
 • alynmaklygyna
 • alynmaklygyny
 • alynmaklyk
 • alynmakçy
 • alynmalar
 • alynmalara
 • alynmalary
 • alynmalarynyň
 • alynmalaryň
 • alynmaly
 • alynmalydy
 • alynmalydygy
 • alynmalydygyna
 • alynmalydygyny
 • alynmalydygynyň
 • alynmalydyr
 • alynmalydyrlar
 • alynman
 • alynmanda
 • alynmandy
 • alynmandygy
 • alynmandygyma
 • alynmandygymy
 • alynmandygyny
 • alynmandyr
 • alynmanlygy
 • alynmansoň
 • alynmansyň
 • alynmanynda
 • alynmanyň
 • alynmasa
 • alynmasa-da
 • alynmasy
 • alynmasyna
 • alynmasynda
 • alynmasyny
 • alynmasynyň
 • alynmaz
 • alynmazdan
 • alynmazdy
 • alynmazlygy
 • alynmazlygyna
 • alynmazlygynyň
 • alynmazlyk
 • alynmazyndan
 • alynmaýan
 • alynmaýana
 • alynmaýandygy
 • alynmaýandygyna
 • alynmaýandygyndan
 • alynmaýandygyny
 • alynmaýanlygy
 • alynmaýanyna
 • alynmaýar
 • alynmaýardy
 • alynsa
 • alynsa-da
 • alynsalar
 • alynsyn
 • alynýan
 • alynýana
 • alynýanam
 • alynýandan
 • alynýandygy
 • alynýandygyna
 • alynýandygyndan
 • alynýandygyny
 • alynýandygynyň
 • alynýandyr
 • alynýandyryn
 • alynýanlar
 • alynýanlary
 • alynýanlarynda
 • alynýanlaryň
 • alynýanlygy
 • alynýanlygydyr
 • alynýanlygyndadyr
 • alynýanlygyny
 • alynýany
 • alynýanynyň
 • alynýança
 • alynýar
 • alynýar-da
 • alynýardy
 • alynýardylar
 • alynýarka
 • alynýarlar
 • alynýarmy