alyndaňy a‧lyn‧da‧ňy

[a:lyndaňy]

Aýal-gyzlaryň maňlaýlaryna daňynýan ýaglygy.

  • Ol uly börügindäki on sim alyndaňynyň üstünden ýaşyl öýme aýlapdyr-da, şelpeli ildirgiç ildiripdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • alyndaňa
  • alyndaňynyň