alyk

Malyň gulagyna kesilip salynýan tagma, edilýän bellik.

  • Munuň özi meniň çakgym bilen alnan alykdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem alyk - alygy.


Duş gelýän formalary
  • alygynda
  • alygynyň
  • alykdyr
  • alykmyka