alyşmak a‧lyş‧mak işlik

 1. seret çalyşmak

  • Men Meret bilen çakgymy alyşdym.

 2. Biri bilen gatnaşyk etmek, gelişmek; alşyp-berişmek.

  • Ýelli goňşulary bilen goňşy okara alyşýan adam däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Birine bir zat almaga kömekleşmek.

  • Men Durda kitap alyşdym.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem alyşmak - alşar, alşypdyr.


Duş gelýän formalary
 • alyşdy
 • alyşdy-da
 • alyşdygyny
 • alyşdyk
 • alyşdylar
 • alyşdym
 • alyşdyr
 • alyşjak
 • alyşjakdygy
 • alyşjakdygyny
 • alyşjakdyklaryny
 • alyşma
 • alyşmady
 • alyşmadyk
 • alyşmaga
 • alyşmaga-da
 • alyşmagy
 • alyşmagydyr
 • alyşmagyna
 • alyşmagynda
 • alyşmagyny
 • alyşmagynyň
 • alyşmagyň
 • alyşmajagy
 • alyşmajagyny
 • alyşmak
 • alyşmakda
 • alyşmakdan
 • alyşmaklary
 • alyşmaklaryny
 • alyşmaklarynyň
 • alyşmaklyga
 • alyşmaklygy
 • alyşmaklygyny
 • alyşmaklygyň
 • alyşmaklyk
 • alyşmalar
 • alyşmalara
 • alyşmalarda
 • alyşmalardan
 • alyşmalary
 • alyşmalarynda
 • alyşmalaryndan
 • alyşmalaryny
 • alyşmalaryň
 • alyşmaly
 • alyşman
 • alyşmandy
 • alyşmanlygy
 • alyşmanyň
 • alyşmasy
 • alyşmasynyň
 • alyşmazlyk
 • alyşmaýan
 • alyşsady
 • alyşýan
 • alyşýandygyny
 • alyşýandyrlar
 • alyşýanlaryň
 • alyşýar
 • alyşýardy
 • alyşýardylar
 • alyşýarlar
 • alyşýaryn
 • alyşýarys
 • alşan
 • alşanda
 • alşandygyny
 • alşandyklaryny
 • alşandyr
 • alşanlaryndan
 • alşansoň
 • alşanymyzda
 • alşar
 • alşardy
 • alşardylar
 • alşarlar
 • alşasy
 • alşyp
 • alşypdyr
 • alşypdyrlar
 • alşyň