alyşdyrmak a‧lyş‧dyr‧mak işlik

 1. Gerek-ýarak zatlary taýýar etmek, alyp goýmak, almak.

 2. Her kim birini alyp gitmek, dagatmak.


Duş gelýän formalary
 • alyşdyranok
 • alyşdyrar
 • alyşdyrdy
 • alyşdyrdy-da
 • alyşdyrdylar
 • alyşdyrdym
 • alyşdyrdym-da
 • alyşdyrdyň
 • alyşdyrma
 • alyşdyrmadyk
 • alyşdyrmak
 • alyşdyrman
 • alyşdyrmaýan
 • alyşdyrmaýardy
 • alyşdyryp
 • alyşdyrýardy