almaz al‧maz

 1. Berkligi bilen tapawutlanýan, ýaldyrawuk, reňksiz, gymmat bahaly daş.

  • Hatda almaz gaşly bir ýüzük-de alyp, barmagyna dakdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Elimde gylyjym, almazdan ötgür, Atym ýyldyrym dek uzaga gitgir. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Şu daşyň bölejigi berkidilen aýna kesýän gural.

  • Aýnany almaz bilen kesmeli.

 3. Gepleşik dili Sakgal syrmak üçin polatdan ýasalan üç deşiklije ýasy we ýukajyk päki.

  • Sakgal syrar ýaly almazyň ýokmy? («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • almazdan
 • almazdy
 • almazdylar
 • almazdym
 • almazdyr
 • almazlar
 • almazlary
 • almazlaryndan
 • almazlaryny
 • almazlyga
 • almazlygy
 • almazlygydyr
 • almazlygyna
 • almazlygyndan
 • almazlygynyň
 • almazlyk
 • almazmy
 • almazmyka
 • almazy
 • almazymyz
 • almazyndan
 • almazynyň
 • almazyň
 • almazyňky
 • almazça