almanah al‧ma‧nah

Aýry-aýry awtorlaryň edebi eserlerini öz içine alýan eserler ýygyndysy.

  • Ata Salyhyň ençeme eserleri almanahlarda bardyr.


Duş gelýän formalary
  • almanaha
  • almanahlarda
  • almanahy