almalyk al‧ma‧lyk

Alma agajynyň köp biten ýeri.

  • Tiz git-de dermanlaryňy göterip baga bar, biz almalykda ýa şetdaly bagynda bolarys. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem almalyk - almalygy.


Duş gelýän formalary
  • almalyga
  • almalygy
  • almalykda
  • almalykdan