allaniçigsi al‧la‧ni‧çig‧si

allaniçigsi bolmak

Gorkuly tisginmek, üşerilmek, özüňi ýitirmek, geň galmak, zähräň ýarylan ýaly bolmak.

  • Ene allaniçigsi boldy we zor bilen goşaryny gerjeşdirip, ýerinden turdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Gyrat allaniçigsi bolup gaýra çekildi. («Görogly» eposy)