allanäme al‧la‧nä‧me

Örän oňat, juda ýagşy, bir geňsi, bir kemsiz.

  • Ine, seret, allanäme durmuşymyz bar! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Onuň ogluna-da at dakyp biljek däl, allanäme. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Jeren allanäme maşgala.


Duş gelýän formalary
  • allanämeleri
  • allanämelik