alkymlamak al‧kym‧la‧mak işlik

Bir zadyň golaýyna barmak, ýakynyna barmak, golaýlaşmak.

  • Rast alkymlap gelsin, onsoň kowalyň. («Görogly» eposy)

  • Bular şol gykylyklary bilen alkymlap geldiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Goşun duşman pozisiýasyna alkymlap bardy.


Duş gelýän formalary
  • alkymlabam
  • alkymlan
  • alkymlanda
  • alkymlap
  • alkymlary
  • alkymlaryna
  • alkymlaýar