algebra al‧geb‧ra

Matematikanyň harplar arkaly bellenilen ululyklaryň häsiýetini öwrenýän bölümi.

  • Algebra sapagy. Olar algebradan berlen ýumuşlary işläp taýýarlapdyrlar.


Duş gelýän formalary
  • algebrada
  • algebradan
  • algebralyk
  • algebrany
  • algebranyň
  • algebrasy
  • algebrasyn
  • algebrasynyň