aldym-berdimli sypat

Heläkçilikli, örän güýçli, gyssagly.

  • Özlerini şol bir gezek ýeňenler bilen aldym-berdimli söweş edip hem biljekdiler. (M. Gorkiý, Eserler)