aldym-berdim al‧dym-ber‧dim at

aldym-berdime salmak

  1. Gaty gyssamak, heläklemek, erbet ýagdaýa salmak.

    • Bu günki dörän duýgy Aýsoltany aldym-berdime saldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Abdykerim hanyň duýdansyz gözden gaýyp bolmagy Artygy aldym-berdime saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Haýdap işlemek, haýdap gutarjak, ýerine ýetirjek bolmak.

    • Olar aldym-berdime salyp, jaýy gutaryp barýarlar.