aldawaç al‧da‧waç

[a:ldawa:ç]

Aldap adamyň ünsüni çekýän zat, özüne çekiji.

  • Aldawaç bilen çagany güýmemek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aldawaç - aldawajy.


Duş gelýän formalary
  • aldawajy
  • aldawajyň
  • aldawaçlar
  • aldawaçlara
  • aldawaçlary
  • aldawaçly
  • aldawaçlygy