aldaw al‧daw at

[a:ldaw]

Hile ýa ýalan söz, galp hereket, nädogry söz.

 • Eýsem, bu bulançaklygyň sebäbi näme? Elbetde, dünýäniň aldawy, albaýy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

aldawa salmak

Aldanmaga sezewar etmek, aldatmak.

 • Elbetde, garra öz ýalňyşyny düşündirmek, ony aldawa salýan adam bar bolsa, şony aýtdyrmak, oňa çäre görmek zerurdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • aldawa
 • aldawda
 • aldawdan
 • aldawdyr
 • aldawlar
 • aldawlaryna
 • aldawly
 • aldawmy
 • aldawy
 • aldawyna
 • aldawyndan
 • aldawyň
 • aldawyňa
 • aldawyňdan
 • aldawyňmyka