alňasamak al‧ňa‧sa‧mak işlik

 1. Birini howlukdyrmak, gyssamak.

  • Çagany beýle alňasatmasana!

 2. Howlukmak, gyssanmak.

  • Garry Jygaly beg alňasaýar. («Görogly» eposy)

  • Başlyk biraz alňasaýandygyny duýdurdy. («Kolhoz günleri»)

  • Saňa näme boldy -- diýip, Garýagdy ýere gaçan haty galdyrmaga alňasady. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Ajygan ölmez, alňasan öler. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • alňasady
 • alňasadylar
 • alňasadymy
 • alňasama
 • alňasamady
 • alňasamak
 • alňasamaklyk
 • alňasamaly
 • alňasamalydygyny
 • alňasaman
 • alňasamazlygyňy
 • alňasamazlyk
 • alňasamaýan
 • alňasamaýar
 • alňasamaň
 • alňasan
 • alňasanda
 • alňasap
 • alňasapdy
 • alňasapdyr
 • alňasaýan
 • alňasaýandygy
 • alňasaýandygyny
 • alňasaýandygyň
 • alňasaýar
 • alňasaýardy