akwarium ak‧wa‧rium

Balygy, suw haýwanlaryny we suw otlaryny saklamak üçin emeli usulda ýasalan köl, howuz ýa-da çüýşeden ýasalan ullakan gap.

  • Içi balykly akwarium.


Duş gelýän formalary
  • akwariuma
  • akwariumda
  • akwariumdaky
  • akwariumlar
  • akwariumlaryň