aklatmak işlik

[a:klatmak]

  1. Birine bir zady ak etdirmek, ak reňk berdirmek.

    • Tam aklatmak.

  2. Sud prosesinde aklawça deliller esasynda günäsizdigini subut etdirmek.

    • Aklawça aklatmak.

  3. Pagtanyň diňe açylanyn ýygdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aklatmak - akladýar, akladar, akladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • aklatmak