aklanmak ak‧lan‧mak işlik

[a:klanmak]

 1. Agardylmak, ak reňk berilmek.

  • Şolaryň üçüsi çig kerpiçden salnan, agaç polly, içi-daşy aklanan jaýdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

 2. Günäsiz edilmek, jenaýatkärçilige çekilmekden azat bolmak.

  • Sudda ol aklandy.

 3. Delillendirilmek, mamla edilmek.


Duş gelýän formalary
 • aklanan
 • aklanandan
 • aklandy
 • aklandygy
 • aklanmadyk
 • aklanmaga
 • aklanmagy
 • aklanmagyna
 • aklanmagynyň
 • aklanmak
 • aklanmasyny
 • aklanmazyndan
 • aklanyp
 • aklanypdy
 • aklanypdyr
 • aklanýar