aklaňlyk

[a:klaňlyk]

Köp sanly aklaňdan ybarat bolan çäge depeleri.

  • Ýörüň, tizräk şu aklaňlyk bilen oba baralyň, birden ýagyş ýagaýmasyn!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aklaňlyk - aklaňlygy.