akjarmak ak‧jar‧mak işlik

[a:kjarmak]

 1. Ak bolup görünmek, agaryp görünmek.

  • Onuň gara gazanyň içindäki patrak ýaly, irimçik endigan dişleri akjaryp görünýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Wepa Pýotryň Türkmeni sözlerine ýylgyrdy, şonda onuň ak sadap ýaly dişleri akjardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Reňki solmak, agarmak.

  • Bu kostýumyň reňki gidip akjarypdyr.


Duş gelýän formalary
 • akjardy
 • akjaryp
 • akjarypdyr