akan-dökänlik

[aka:n-dökänlik]

  1. Bol-telkilik, juda köplük.

  2. Bulam-bujarlyk, tertipsizlik, çalam-çaşlyk, dyr-pytraňlyk.

    • Ussanyň dükanynda şeýle akan-dökänligiň arasynda adamlar özlerine ýer tapýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem akan-dökänlik - akan-dökänligi.


Duş gelýän formalary
  • akan-dökänligiň
  • akan-dökänlikli