ajykmak a‧jyk‧mak işlik

[a:jykmak]

galmak, açlygyňy syzmak, iýesiň gelmek, aç bolmak.

 • Şagal bir gün ajykdy, Awuň gözlegne çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ajyksaň, çopan ýanyna; suwsasaň, daýhan ýanyna bar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ajykmak - ajygýar, ajygar, ajygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ajygamok
 • ajygan
 • ajygana
 • ajyganda
 • ajygandyr
 • ajyganymdan
 • ajyganyny
 • ajyganyň
 • ajyganyňda
 • ajygar
 • ajygyp
 • ajygypdy
 • ajygypdyk
 • ajygypdylar
 • ajygypdyr
 • ajygypdyrlar
 • ajygypdyryn
 • ajygypsyň
 • ajygýan
 • ajygýanyny
 • ajygýar
 • ajygýarlar
 • ajygýarys
 • ajykdy
 • ajykdylar
 • ajykdym
 • ajykdyňmy
 • ajykma
 • ajykmagyň
 • ajykmak
 • ajykmaklyga
 • ajykmaklygyna
 • ajykmaklygyň
 • ajykmaklyk
 • ajykmaklykda
 • ajykman
 • ajykmanyny
 • ajykmanyň
 • ajykmaz
 • ajyksa
 • ajyksalar
 • ajyksam
 • ajyksaň