ajatmak a‧jat‧mak işlik

[a:jatmak]

 1. Tagamyny ajy hala öwürmek, ajamagyna sebäp bolmak, ajy etmek.

  • Hyýar agzymy ajatdy.

 2. Turşatmak, ötüşdirip turşy etmek.

  • Işime ýetişip bilmän, hamyrymy ajadypdyryn.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ajatmak - ajadýar, ajadar, ajadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ajadar
 • ajadyp
 • ajadypdyryn
 • ajadýar
 • ajadýarlar
 • ajatdy
 • ajatma
 • ajatmak
 • ajatmaly