ajap a‧jap

seret ajaýyp

 • Ne ajap pikir bu säher çagynda, Gezim edýän ýaly seýil bagynda, Beýik şöhrat alan ajap nagşyň bar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ajap - ajaby.


Duş gelýän formalary
 • ajaba
 • ajabam
 • ajaby
 • ajabyn
 • ajabyň
 • ajapdy
 • ajapdyr
 • ajaplarynyň
 • ajaplaryň
 • ajaplygyny
 • ajaplyk