ajal a‧jal at

Ölüm pursady, ölüm.

 • Soýsana şol horazy! Öz ajalyny özi dileýär. (N. Jumaýew, Ak derek)

 • Ajal ýetip adam ýumulsa gözi, göýä bu dünýäge geldi, gelmedi... (Magtymguly)

 • Ajaly ýeten tilki hinine bakyp üýrer. (nakyl)

ajal donuny geýmek

Ölmek.

 • Neberesi sessiz galyp işine, Ol Lýudwig ajal donuny geýdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

ajala el bulamak

Howply işe baş goşmak.

ajalyňa howlukmak


Duş gelýän formalary
 • ajala
 • ajalam
 • ajalamy
 • ajaldan
 • ajallary
 • ajallaryna
 • ajally
 • ajalsyz
 • ajaly
 • ajalym
 • ajalyma
 • ajalymyz
 • ajalymyň
 • ajalyna
 • ajalyny
 • ajalynyň
 • ajalyň
 • ajalyňa
 • ajalyňdan
 • ajalyňdyr
 • ajalyňy
 • ajalyňyza
 • ajalyňyzyň