ajaýyplyk a‧ja‧ýyp‧lyk

[aja:ýyplyk]

 1. Örän gowulyk, juda ýagşylyk, oňatlyk.

 2. Täsinlik, haýran galyjylyk, örän owadanlyk, gözellik, ajaplyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ajaýyplyk - ajaýyplygy.


Duş gelýän formalary
 • ajaýyplygam
 • ajaýyplygy
 • ajaýyplygy-da
 • ajaýyplygyna
 • ajaýyplygyny
 • ajaýyplygynyň
 • ajaýyplygyň
 • ajaýyplykdy
 • ajaýyplyklar
 • ajaýyplyklaram
 • ajaýyplyklary
 • ajaýyplyklaryna
 • ajaýyplyklaryny
 • ajaýyplyklarynyň
 • ajaýyplyklaryň