ahyret a‧hy‧ret

[a:hyret]

Dini söz Kyýamat, ol dünýä.

  • Ahyretde hemra bolsun imanyň, Jan jesetden jyda düşen günlerim. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • ahyretde
  • ahyretden