agzybirlik ag‧zy‧bir‧lik

[agzybi:rlik]

Dostluk, ylalaşyklylyk, oňşuklylyk, bir maksatlylyk.

 • Olaryň ikiside agzybirlikde zähmet çekdiler.

 • Agzybirlik hemme zatdan güýçlüdir.

 • Söweşde basylmaz, göreşjeň ýaşlar, Agzybirlik bilen jemlenýär güýçler. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agzybirlik - agzybirligi.


Duş gelýän formalary
 • agzybirlige
 • agzybirligi
 • agzybirligidir
 • agzybirligimize
 • agzybirligimizi
 • agzybirligimiziň
 • agzybirliginde
 • agzybirligine
 • agzybirligini
 • agzybirliginiň
 • agzybirligiň
 • agzybirligiňize
 • agzybirlikde
 • agzybirlikden
 • agzybirlikli