agzybir ag‧zy‧bir

[agzybi:r]

Dostlukly, ylalaşykly, oňşukly, bir maksatly.

 • Olar örän agzybir ýaşaýan ekenler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Agzybire taňry bir, agzalany gaňry bir. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • agzybirdir
 • agzybire
 • agzybirem
 • agzybirje
 • agzybirlige
 • agzybirligi
 • agzybirligidir
 • agzybirligimize
 • agzybirligimizi
 • agzybirligimiziň
 • agzybirliginde
 • agzybirligine
 • agzybirligini
 • agzybirliginiň
 • agzybirligiň
 • agzybirligiňize
 • agzybirlik
 • agzybirlikde
 • agzybirlikden