agzalmak ag‧zal‧mak işlik

Bir zat barada gürrüň edilmek, aýdylmak, ýatlanmak.

 • Ýigrenji ýagy bilen ýaraşyk sözüniň agzalmagynyň özi hem utanç. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Agşamky ýygnakda käbir kemçilikler hakda hem agzaldy we olary tiz wagtda ýok etmeklik üçin, degişli karar kabul edildi.


Duş gelýän formalary
 • agzalaly
 • agzalan
 • agzalana
 • agzalanda
 • agzalandan
 • agzalandygyna
 • agzalandygyny
 • agzalanlar
 • agzalanlara
 • agzalanlardan
 • agzalanlary
 • agzalanlarynyň
 • agzalanlaryň
 • agzalansoň
 • agzalany
 • agzalar
 • agzalara
 • agzalarda
 • agzalardan
 • agzalardy
 • agzalardyr
 • agzalary
 • agzalarymyza
 • agzalarymyzdan
 • agzalaryn
 • agzalaryna
 • agzalaryndan
 • agzalaryny
 • agzalasy
 • agzalaýyn
 • agzaldy
 • agzaljak
 • agzalmady
 • agzalmadyk
 • agzalmaga
 • agzalmagam
 • agzalmagy
 • agzalmagyna
 • agzalmagyny
 • agzalmagynyň
 • agzalmak
 • agzalman
 • agzalmandygyny
 • agzalmandyr
 • agzalmasa
 • agzalmasa-da
 • agzalmazdan
 • agzalmazlygy
 • agzalmazlygyny
 • agzalmazlyk
 • agzalmaýan
 • agzalmaýandygy
 • agzalmaýar
 • agzalmaýardy
 • agzalsa
 • agzalsa-da
 • agzalyp
 • agzalypdy
 • agzalypdyr
 • agzalyň
 • agzalýan
 • agzalýandygyny
 • agzalýanyny
 • agzalýar
 • agzalýardy