agzalalyk ag‧za‧la‧lyk

[agza:lalyk]

Agzybir dällik, ylalaşyksyzlyk, oňşuksyzlyk.

 • Ýaşulularyň käbirleriniň agzalalykdan heder edip, ikirjiňlemegine garaman, köpçülik bolup Halnazardan däne dilemäge müwessa goýdular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Agzalalyk döredijilikli işe päsgel berýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agzalalyk - agzalalygy.


Duş gelýän formalary
 • agzalalyga
 • agzalalygy
 • agzalalygyna
 • agzalalygyndan
 • agzalalygyny
 • agzalalygynyň
 • agzalalygyň
 • agzalalykdan
 • agzalalykdyr
 • agzalalyklar
 • agzalalyklara
 • agzalalyklardan
 • agzalalyklary
 • agzalalyklaryny
 • agzalalyklaryň