agyzsyz a‧gyz‧syz sypat

  1. Agzy bolmadyk.

  2. Göçme manyda Geplemezek, gürlemezek.

    • Erkanalyk, erkim berip edimden, Dil, agyzsyz galmaýyn men lal ýaly. (B. Kerbabaýew, Aýlar)