agyzlandyrmak a‧gyz‧lan‧dyr‧mak işlik

  1. Adam ýa-da haýwan çagasyna ilkinji gezek iýmitlenmegi öwretmek.

    • Mahlasy, çopanlar guzyny agyzlandyrýançalar, köp zähmet çekmeli bolýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Birine batyrlygy, ýitiligi öwretmek; ugra, ýola salmak.


Duş gelýän formalary
  • agyzlandyrmak