agyzlaşmak a‧gyz‧laş‧mak işlik

Diýlene gaýtargy berip durmak, aýdylana jogap gaýtaryp sögüşmek, sene-mene edişmek.

  • Agyzlaşyp oturma-da, bes et!


Duş gelýän formalary
  • agyzlaşmak
  • agyzlaşyp