agyrtmak a‧gyrt‧mak işlik

[a:gyrtmak]

 1. Agyry duýulmagyna sebäp bolmak, agyry syzdyrmak.

  • Ol ýykylyp aýagyny agyrdypdyr.

 2. Göçme manyda Biriniň göwnüne degmek, birini ynjatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agyrtmak - agyrdýar, agyrdar, agyrdypdyr.

baş agyrtmak

seret baş 1

 • Menden başga-da suw barada onuň başyny agyrdan köp eken. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Sen biziň başymyzy agyrtma-da, derdiňi aýt! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • agyrdan
 • agyrdandyr
 • agyrdanlar
 • agyrdanlaryň
 • agyrdany
 • agyrdanyna
 • agyrdanyň
 • agyrdanyňyz
 • agyrdar
 • agyrdar-da
 • agyrdarsyň
 • agyrdaryn
 • agyrdaýmasaň
 • agyrdyp
 • agyrdypdy
 • agyrdypdyr
 • agyrdyň
 • agyrdýandyryn
 • agyrdýanlar
 • agyrdýar
 • agyrdýardy
 • agyrdýarlar
 • agyrdýarsyň
 • agyrdýarys
 • agyrtdy
 • agyrtdygy
 • agyrtdym
 • agyrtdyňyzmy
 • agyrtjak
 • agyrtjaklarynyň
 • agyrtma
 • agyrtmadyk
 • agyrtmaga
 • agyrtmak
 • agyrtmaly
 • agyrtmalyň
 • agyrtman
 • agyrtmasana
 • agyrtmasyn
 • agyrtmasynlar
 • agyrtmaz
 • agyrtmazdan
 • agyrtmazlar
 • agyrtmazlyga
 • agyrtmazlyk
 • agyrtmazlykdy
 • agyrtmaýan
 • agyrtmaýar
 • agyrtmaýardy
 • agyrtmaň
 • agyrtsa
 • agyrtsa-da
 • agyrtsalar
 • agyrtsam
 • agyrtsaň