agymtyl a‧gym‧tyl

[a:gymtyl]

Birneme agrak, reňki ak öwüsýän.

  • Ýegorjyk onuň agymtyl kellesini çyn ýürekden ýaman görýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Owadan gök maşyn agymtyl daň ümezliginiň içine kem-kemden siňip, gözden ýitip gitdi. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • agymtyldyr