agtarylmak ag‧ta‧ryl‧mak işlik

Tapmak üçin barlanylmak, gözlenilmek.

 • Şäher içindäki saraýlar agtaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen, eden gömüsgäň üsti agtarylanda, dürli haýýarlyga tutunýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • agtarylanda
 • agtaryldy
 • agtarylmady
 • agtarylmagyna
 • agtarylmak
 • agtarylmaýar
 • agtarylyp
 • agtarylýan
 • agtarylýandygy
 • agtarylýandygyny
 • agtarylýar