agregat

 1. Tehnika Bilelikde işleýän birnäçe maşynlaryň jemi.

  • Buraw agregaty häzir hereketsiz ýatyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çylşyrymly maşynyň bölekleriniň birleşigi.


Duş gelýän formalary
 • agregata
 • agregatda
 • agregatdaky
 • agregatdan
 • agregatlar
 • agregatlara
 • agregatlarda
 • agregatlardan
 • agregatlary
 • agregatlaryna
 • agregatlarynda
 • agregatlaryny
 • agregatlarynyň
 • agregatlaryň
 • agregatly
 • agregatlygyna
 • agregaty
 • agregatyna
 • agregatyndan
 • agregatyny
 • agregatynyň
 • agregatyň